Mirasta İade – Denkleştirme Davası Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

Davacı : AD SOYADI-TC NO-ADRES

Davalı : AD SOYADI-TC NO-ADRES

Konu : Mirasta İade (Denkleştirme) …TL’nin alınması istemi.

Hukuki Neden : TMY 669 ve devam eden maddeleri.

Açıklamalar:

  1. Miras bırakan … ../../…. günüde ölmüştür. Ben altsoyundan çocuğuyum ve mirasçısıyım.
  2. Miras bırakanım ölmeden davalı B…’ye …TL verdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu husus … Bankası kayıtlarıyla da anlaşılmaktadır.
  3. Davalı da altsoy mirasçıdır. Miras payına mahsuben aldığı bu meblağı iade etmesi gerekmektedir. Bu yolla, davalıya gönderdiğim …./…./…… günlü ihtarım da karşılıksız kalmıştır. Böylece işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, TMY’ nin 669’uncu maddesi uyarınca, davalının miras bırakanımdan aldığı …..… TL’yi mirasta denkleştirme (iade) kurallarına göre, miras bırakanımın terekesine iade etmesine (geri vermesine) karar verilmesini, masrafların davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…../……

Davacı
AD-SOYADI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir