Mirasın Taksimi Dava Dilekçesi Örneği

…………………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMES ‘İNE

DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
DAVALI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
1- AD SOYADI-TC NO-ADRES
2- AD SOYADI-TC NO-ADRES
3- AD SOYADI-TC NO-ADRES

DAVA KONUSU : Ortaklığın giderilmesi hk.

OLAYLAR : Taraflarla ortak murisimiz …….. den kalma İzmir ili ….. İlçesi ……mahallesi ……., ada ……, parselde kayıtlı ……….. taşınmaza müştereken sahibiz.Davalılarla taşınmazın taksimi konusunda anlaşmaya varılamamıştır.

Söz konusu taşınmazdaki şüyuun mümkünse aynen taksimi,değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.

Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat

DELİLLER : Tapu kaydı, veraset ilamı, keşif ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynen taksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve lede edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …../…./…..

DAVACI
AD-SOYAD

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynen taksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve lede edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …../…./…..

EKİ:
1- Kimlik fotokopisi
2- Tapu kaydı sureti
3- Veraset İlamı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı …….. ismimim …… olarak değiştirilmesi izninin sağlanmasını saygılarımla arz ederim. …./…./…..

DAVACI
AD-SOYADI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir