Eşler Arasında – Şartlı Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen muhtemel muris veya mirasçı (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı kişi şu suretle söze başladı : ” Muhtemel  murisim veya mirasçım olacak   (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı  eşimin benden önce vefatı halinde, ben ölünceye veya evleninceye kadar (……….) taşınmazda ….. kadar ikamet etmek veya …. plakalı arabayı ….. süre kullanmak, taşınmazda intifa hakkı, sükna hakkı ve diğer haklar tesis etmek gibi şartlar yazılabilir ) kayıt ve şartı ile miras hissemdeki saklı payımı da kapsayacak şekilde bana kalacak olan miras payımın tamamından diğer mirasçılar lehine feragat ettiğimi muhtemel murisim veya mirasçım olacak (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı eşimin mal varlığından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim ” diye sözlerini bitirdi.

Muhtemel muris veya mirasçı olacak diğer taraf (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı kişi şu suretle söze başladı: ” muhtemel murisim veya mirasçım olacak (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı eşimin  yukarıda beyanının tamamını kabul ediyorum. (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı eşimin benden önce vefatı halinde bana kalacak olan miras payımın tamamından diğer  mirasçılar  lehine miras hissemdeki saklı payımı da kapsayacak şekilde feragat ettiğimi, murisim veya mirasçım olacak (    ) T.C. kimlik
numaralı (    ) adlı eşimin benden önce vefatı halinde bana kalacak mal varlığından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim ” diye sözlerini bitirdi.

Taraflar tekrar söz alarak; “Yukarıda yazılı olan ve birbirimizin mirasından karşılıklı olarak feragat ettiğimize dair beyanlarımızı kabul ederiz” diye sözlerini bitirdiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir