Miras Hukuku konusunda, tüm mirasçıların haklarını korumak için, murislerinden ve/veya onun sülalesinden gelen ve/veya bu kişilerin mirasçılarına ait olan araştırmaların yapılması, tapuda/nüfusta isim ve diğer bilgileri eksik ve/veya yanlış yazıldığı için bugüne kadar intikal etmiş yahut edecek ve tescil işlemleri yapılamamış ve/veya yerleri/miktarları tam olarak belli olmayan menkuller/gayrimenkuller dâhilinde bulunan taşınmazlarının kütük, zabıt, kadastro ve diğer kayıt örneklerinin çıkartılıp isim tashihlerinin yapılarak, tescil ve mirasçılar adına intikal işlemlerinin yapılması, tescil işlemleri olarak hukuki ve mali danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir