Tarım Arazileri (Tarlalar) Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Paylaşımı, Yeni Miras kanununa göre tarım arazilerinin (tarlaların) miras yoluyla bölünmesi ve tarım arazilerinin miras yoluyla intikal işlemleri miras bırakanın ölüm tarihine göre farklılık göstermektedir.

 15 Mayıs 2014 Öncesi, Tarım Arazileri (Tarlalar) Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden önce ölmüşse miras paylaşımı eski mevzuata göre olmakta yani tarımsal araziler istenirse mirasçı sayısı kadar hisselere bölünmekte ve hisseli tapu çıkarılabilmekte, ya da arazilerin satış işlemi yapılacaksa arazilerin büyüklüklerine bakılmadan hissedarlar birbirlerine yada bir başkasına satış yapabilmektedir.

15 Mayıs 2014 Sonrası, Tarım Arazileri (Tarlalar) Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Eğer Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra ölmüşse o zaman arazilerin satışı ya da mirasçıların arazileri kendi aralarında mirası paylaşımı belli şartlara bağlıdır. Eğer mirasçılar mirasa konu arazileri satmak isterlerse ekonomik bütünlüğü olan arazilerin hepsini aynı anda satmalıdırlar. Elbirliği halinde mülkiyet olan parsellerde iştirakçiler hisselerini birbirlerine devredebilirler. Ancak parseldeki iştirakçiler hisselerini birbirlerine devrederken ekonomik bütünlüğü olan parsellerde bütün iştirakçiler farklı parsellerdeki hisselerini her parselde farklı bir hissedara devredemezler.

Parselleri kendi aralarında, miras paylaşımını isterler ise ekonomik bütünlüğü olmayan arazileri istedikleri gibi parsel parsel paylaşabilirler.

Ancak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin paylaşımında arazilerin bulunduğu ilçedeki yeter gelir arazi büyüklüğü baz alınarak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin ya bir mirasçıya yada yeter gelir arazi büyüklüğünün katları olarak şekilde birden fazla mirasçıya devri yapılmalıdır.

Mirasa Konu Tarımsal Araziler İle Yeter Gelirli Tarımsal Arazilerin Devri Nasıl Olur?

30 Nisan 2014 tarihinde kabul edilen Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6537 sayılı Kanun 15 Mayıs 2014 tarih 29001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. 6537 sayılı Kanun ‘un ilgili maddelerinde Mirasa Konu Tarımsal Araziler İle Yeter Gelirli Tarımsal Arazilerin Devri ‘nin nasıl yapılacağının belirlendiği düzenlenmiştir.

6537 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Madde 5 ‘te 5403 sayılı Kanuna 8 ‘inci maddesinden sonra gelmek üzere 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı liste eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.