Miras Kayyım Atanması İçin Dilekçe Örneği

Miras Kayyım Atanması İçin Dilekçe Örneği olarak; reşit olmayan kişiler için Mahkeme ‘den kayyım atanma talebi içerir.

Miras Davasına Dahil Olma Talebi Dilekçe Örneği

Miras Davasına Dahil Olma Talebi Dilekçe Örneği, Davacı yanında davacı sıfatıyla, DAVAYA DAHİL EDİLMEK suretiyle yazılmış dilekçe örneğidir.

Bedeli Muris Tarafından Ödenen Taşınmazın Başkası Adına Tescili Gizli Bağış Niteliğindedir

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2008/9362 K. 2009/187 T. 13.1.2009 DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacı, çekişme konusu 3 […]

Muris Muvazaası (Aldatma,Çıkar Sağlamak) Ne Anlama Gelir?

Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen […]