Mirasbırakan açık bir şekilde arzu ve isteklerini belirten, ölümünden sonra üzerinde olan mal varlığının tasarruflarını, ölmeden önce tercih yapmayı edebilir. Sağlığında hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapması mümkün kılınacaktır.

Vasiyetname Yapabilme Ehliyeti Nedir?

Türk Medeni Kanunu Madde-502 ‘de vasiyet düzenleyebilmek bazı şartlara bağlanmıştır. 

vasiyet nasıldır

Türk Medeni Kanunu Madde-502 ‘de yazılan, kişinin vasiyetname yapabilmesini düzenleyebilmesi için şartları olarak, ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş bir birey olması gereklidir. Vasiyetname yapabilmenin, vasiyetnamenin sebep ve sonuçlarının ne olduğu kişi tarafından anlaşılır ise o kişi ayırt etme gücüne sahip demektir ve vasiyetname düzenlemesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Vasiyetnameler, birden farklı şekillerde yapılacağının kanunda açıkça belirtilmiştir. Olağan vasiyetname türleri olarak, resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetnamelerdir. Vasiyetname şekli ise sözlü vasiyetnamelerdir.

Noterde Yapılan Vasiyetname Geçerliliği Nasıl Yapılır?

Resmi Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Resmi vasiyetnameler, NOTER, sulh hakimi ya da yetkili memur önünde( yabancı devletlerde Türk konsolosluklarında bulunan memurlar gibi) iki tanığın katılımı ile düzenlenen vasiyetnamelerdir.

Resmi vasiyetnamelerin yapılış şekli kanunumuzda açıkça düzenlenmiş olup şekil şartlarına uyulmadan düzenlenen vasiyetnamelerin geçerliliğinden bahsedilemeyecektir.

Yukarıdaki kanun maddesinde de görüldüğü üzere resmi vasiyetname noterde iki farklı şekilde düzenlenebilecektir. Vasiyetçi tarafından okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmi vasiyetname Vasiyetçi tarafından okumadan ve imzalamadan düzenlenen resmi vasiyetname (Herhangi bir sebeple okuma ve yazma kabiliyetine sahip olmayan kişiler için).

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Yapılır?

el yazılı vasiyetname nasıldır

Kanunda, el yazılı vasiyetname için nitelikli adi yazılı şekil şartı öngörülmektedir. Sadece vasiyetnamenin el yazısı ile yazılmış olması vasiyetnamenin geçerliliği için yeterli değildir. Bunun yanı sıra düzenlenme tarihinin açık bir şekilde belirtilmiş olması ve imzanın da bulunması şarttır. Kısacası bir vasiyetnamede bulunması gereken tüm unsurlar mevcut olmalı ve hepsi yazılı olmalıdır. El yazılı vasiyetnamenin faydaları olduğu gibi bunun yanı sıra birçok zararı da bulunmaktadır. El yazılı vasiyetnamenin faydaları;

  • Yapılması oldukça kolaydır,
  • Noter vb. mercilerde yapılmadığı için masrafsızdır,
  • Tanık imzası gerekmediğinden yabancılardan saklanabilir, gizlilik konusunda şüpheye düşmeyi gerektirmez.

El Yazılı Vasiyetnamenin Mahzurları Nelerdir?

  • Noter gibi mercilerde yapılıp koruma altına alınmadığı için her zaman kaybolma ya da tahrip olma olasılığı mevcuttur.
  • Mirasbırakanın ölmesi durumunda vasiyetnameye ulaşılamayabilir ve bu durumda düzenlenen vasiyetname anlamsız kalır.
  • Resmi makamlarda denetlenerek yapılmadığı için düzenleme sırasında miras bırakan başka kişilerin etkisi altında kalabilir.
  • Hukuk bilgisi olmayan bir kişi tarafından düzenlenmesi durumunda anlaşılır olmayan ve bu nedenle uygulanamayacak bir vasiyetname ortaya çıkabilir.

Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Sözlü vasiyetname, istisnai bir vasiyetname şekli olarak kanunda düzenlenmiş olup ancak yine kanunda sayılan özel durumların mevcut olması halinde yapılabilecektir.

sözlü vasiyetname nasıldır

Olağanüstü bir durumun varlığı ve bu olağanüstü hal sebebi ile vasiyetname şekillerden birine başvurma imkânının bulunmaması sözlü vasiyetnamenin iki mutlak ve geçerlilik unsurudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.