YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/5870 K. 2005/8363 T. 30.5.2005

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava tasarruf ehliyetinin bulunmaması nedenine dayalı, vasiyetnamenin iptali olmadığı takdirde tenkise ilişkindir. Murisin vasiyetnamesinin düzenlenmesi sırasında hukuki ehliyetinin tesbiti uzmanlık gerektirir. Dosyanın tümü ile Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yeterli bulunmayan bilirkişi beyanına dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir