Varis Ne Demektir

Miras hukukunu anlayabilme için öncelikle miras hukukunun bazı temel kavramlarına hakim olmak gerekmektedir. Bu kavramlardan birisi de muris kavramıdır. Muris kavramının kelime anlamı bir şeyi veren, birine kazandıran, bir şeyi mirasçılarına miras bırakan kişidir. Bir kişinin ölümünden sonra kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin ne olacağı merak edilmiştir. Kişinin ölümü anında bir alacağı olabilir, birisine borçlu bulunabilir yahut alacak ya da borcu bulunmasa da kendisine ait malvarlığı mevcut olabilir. Muris, miras bırakan kişi olup ölümünün ardından özel hukuka ait ilişkileri kanunen düzenlenir ve terekesi aktif ve pasifleri ile mirasçılarına geçer. Mirasçılık murisin iradesine dayanabileceği gibi kanundan da kaynaklanabilir. Murisin iradesine dayanan haller vasiyetname, mirasçı atama gibi hallerde mümkün olurken yasal mirasçılar bu hakkı kanun gereğince kazanırlar Muris ölerek kanuni ve atanmış mirasçılarına miras bırakan kişi olarak nitelendirilmekle beraber ölüm sadece gerçek kişiler için yaşanabilecek bir olay olduğundan muris yalnızca gerçek kişi olabilir. Bu sebeple örneğin bir şirketin muris yani  miras bırakan olma imkanı bulunmamaktadır.

Murisi Evvel Ne Anlama Gelir?

Murisi evvel terimi son muris’ten yani miras bırakandan önce gelen bütün miras bırakanları anlatan bir kelimedir. Son muris haricinde, bir mal üzerinde geçmiş zaman diliminde sahiplik hakkını kullanan ve ölümü ile o malı miras olarak bırakan herkes muris-i evvel olarak nitelendirilecektir. Bu durumun pratikte kazandığı anlama baktığımızda ise; murisi evvel dediğimiz kişilerin ölümü ile aynı zamanda murisin de üst soyu olan murisi evvelin mal varlığı otomatik olarak sağlığında murise intikal etmiştir.  Murisin ölümü ile murisi evvelden ona intikal eden mal varlığı da alt soy ve diğer mirasçılara intikal etmektedir. Ülkemizde bu durumla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin anne ve babanıza onun üst soyundan kalan mal varlıkları bulunmakla birlikte bu mal varlığından haberdar olmayan mirasçılar yapacakları araştırma ya da alacakları uzman yardımı sayesinde murisi evvelden intikal eden ancak intikal işlemleri o güne kadar yapılmadığı için bilgi sahibi olmadıkları taşınmazları tespit ile kendi adlarına  intikal ettirdiği durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Şayet böyle bir düşünceniz bulunmakta ise bir uzmandan yardım ile murisi evvelden kalan taşınmazları tespit ile adınıza tescil ettirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir