Mirastan Feragat (Mirastan Vazgeçme) Nasıl Yapılır?

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder ve mirastan hak elde edemez.

Mirastan feragat eden kimse (aksi kararlaştırılmış olmadıkça) feragat etmek için bir karşılık almış ise bu kişinin çocukları, torunları (altsoyu) vs. de mirastan feragat etmiş sayılır.

Yazılı olarak yapılabilen bu sözleşmenin Noterde yapılması ispat kolaylığı açısından tavsiye edilir.

Mirastan Feragat Kimin Lehine Yapılabilir?

Feragat belirli bir mirasçı lehine yapılabileceği gibi bir mirasçı belirlenmeksizin diğer mirasçılar lehinde de yapılabilir. Yine mirasçı olmayan bir kişi lehinde de feragat yapılabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir