Mirasçılıktan çıkarma Medeni Kanunda iki farklı türde düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Cezai mirasçılıktan çıkarma
  • Koruyucu mirasçılıktan çıkarmadır.

Bir mirasçı saklı pay sahibi değil ise o kişi mirasçılıktan çıkarılamaz. Saklı  payı bulunmayan mirasçı için açıklanan irade beyanı ile ortaya çıkacak işlem ancak mirastan uzaklaştırma olabilecektir.

Cezai Mirasçılıktan Çıkarma

Saklı pay, miras bırakanın mirasçıyı terekeden uzaklaştıramayacağı bölümdür. Saklı pay kurumununun oluşmasında asıl önemli nokta aile bağlarıdır. Kanun koyucu geleneksel Türk aile yapısı öngörüldüğünde aile bağları sebebiyle mirasçıların terekede saklı pay sahibi olmalarını gerekli bulmuştur. Ancak bu aile bağları her zaman kanun koyucunun değerlendirdiği şekilde olmayabilmektedir. Saklı paylı mirasçının davranışları sonucunda aile bağlarının kopmuş olması durumunda mirasçının saklı payı sebebiyle terekeden pay alması hakkaniyete aykırı olacaktır.

Ancak mirasçının davranışları sonucunda miras bırakan mirasçıyı mirasçılıktan çıkarma hakkına sahip olmakla beraber bu hakkı kullanmak kendi takdirindedir. Yani somut olayın gerçekleşmesi ile beraber mirasçı saklı pay hakkını kendiliğinden kaybetmez. Bu durumda miras bırakanın irade beyanı şarttır. Miras bırakan iradesini bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile açıklayabilecektir.

  • Mirasçılıktan Çıkarma
  • Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarma

  Mirasçılıktan çıkarma sebepleri Medeni Kanunda sayılmıştır. “B. Mirasçılıktan çıkarma 

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması için mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin tasarrufta sebebin açık bir şekilde belirtilmiş olması şarttır. Kanunda her ne kadar “ağır suç” , “aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde yerine getirilmemesi” gibi genel ifadeler kullanılmış olsa da sebep belirtirken daha açık ve özel bir biçimde açıklama yapılmalıdır. Örneğin; “şahsıma karşı ağır suç işledi” cümlesi mirasçılıktan çıkarma için yeterli olmamakla beraber “beni sürekli olarak dövdü, işkenceye maruz kaldım” gibi daha özel ve açıklayıcı bir şekilde irade beyanında bulunulur ise bu beyan geçerli sayılacaktır.
Mirasçılıktan çıkarma sebepleri irade beyanının açıklandığı gün mevcut bulunmalıdır. Ancak sebebe konu olan olayın ölüm anına kadar devam etmesi şartı aranmaz.

mirastan çıkarma davası madde 511 nedir

Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarma

Koruyucu mirasçılıktan çıkarma, cezai mirasçılıktan çıkarmadan farklı olarak sadece birinci zümre mirasçılıkta uygulanabilecektir. Birinci zümre mirasçı miras bırakanın alt soyudur.

 
Söz konusu mirasçılıktan çıkarma türünde cezalandırma amacı bulunmamaktadır. Hatta buradaki amaç mirasçının korunmasıdır. Koruyucu mirasçılıktan çıkarma da ancak vasiyetname ile yapılabilecektir.

IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma

mirastan çıkarma madde 513 nedir

Kanun maddesinde de görüldüğü üzere koruyu mirasçılıktan çıkarmada altsoyun borçlarını ödemeden aciz hale gelmiş ve aciz vesikası alınmış olması gereklidir. Ancak ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamış ise ya da borç tutarı mirasçının miras payının yarısından az ise bu durumda mirastan çıkarılan bu işlemin iptalini isteme hakkına sahiptir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir