İçindekiler

Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları konusunda mirasta mal bölüşümü esnasında miras sahibinin tüm mallarının hakkına sahiptirler ve atanmış mirasçı ve yasal mirasçı olarak iki çeşit mirasçılık şekli bulunmaktadır. Yasal mirasçılık demek miras sahibinin iradesine bağlı bulunmadan ve miras bırakacak kişinin vefatı ile birlikte doğrudan doğruya yasadan kaynaklanan varis statüsüdür. Bu duruma göre yasal varisler şu kişilerden oluşmaktadır;

  • Sağ olan eş
  • Miras sahibin kan akrabaları
  • Yasal evlat edinilmiş kişi

Atanış mirasçı ise miras sahibi kişinin kendi özgür iradesi ile mallarının tamamını ya da bir bölümünü bir şahsa bırakmasıyla mirastan hak kazanmış olan kişidir.

Mirasın Bölüşülmesi ve Derece Sistemi Nedir?

Medeni Kanuna göre kan yoluyla akraba olan yasal mirasçıların ne kadar pay alacağına derece sistemine göre belirlenmektedir. Miras payları  konusunda kanunda belirlenmiş olan açıklamalara göre hareket edilir. Miras sahibinin vefatının ardından mirasın bölüşülmesi işleminde üç dereceli bir sistem bulunmaktadır. Mirasta mal bölüşümün de hak sahibi olabilmek için üç dereceden en az birisinde yer almak gerekmektedir. Yasal varisleri tespit edebilmek için oluşturulmuş bu sistemin ana özelikleri şunlardır;

  • Bir önceki derece bir sonraki derecenin mirastan pay alabilmesini engeller
  • Derece içinde ön sırada yer alan varis, bir alt sıradaki varisin mirasçı olabilmesini engeller.
  • Derece başları sağ ise altsoylar varis olamazlar

Mirasta Mal Paylaşım İşlemi Nasıl Yapılır

Miras sahibinin mallarından hak alabilecek kişiler miras sahibinin alt soyudur. Altsoy miras sahibi kişinin torunları ya da çocuklarıdır ve bu kişilerden doğan herkesi kapsamaktadır. Evlatlık ve altsoyun yasal mirasçı olması için gerekli koşullar sağlandığında miras sahibinin çocukları derece başı olarak kabul edilmektedir. Miras payları açısından miras sahibinin tüm çocukları mirastan eşit oranda faydalanabilme hakkına sahiptir.

Evlilik Dışı Doğan Çocukların Yasal Varis Olabilme Durumu

Eğer bir çocuk evlilik dışı bir ilişkiden dolayı dünyaya gelmişse baba yönünden varis olabilmesi için soy bağının tanınması veyahut yargıç kararı ile tanınması gerekmektedir. Soy bağının kurulabilmesi durumunda evlilik dışı dünyaya gelen çocuk baba yönünden evlilik içi akrabalarla aynı oranda mirastan pay alma hakkına sahip olurlar. Aksi durumlarda mal paylaşımında hak sahibi olamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir