Evlatlığın mirasçılığından bahsedilebilmesi için miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakan ile evlatlık edinilen kişinin arasında hukuken bir evlatlık ilişkisi kurulmuş olmalıdır. Evlatlık ve alt soyu, kan hısmı olmayıp da zümre mirasçısı olabilen kişilerdir. Evlatlık ve evlatlığın altsoyu mirasbırakanın altsoyu ile aynı haklara sahiptir. Evlatlık edinilen kişi evlat edinene mirasçı olmakla beraber öz ailesine de mirasçı olmaya devam edecektir.  Evlatlığın evlat edinme sonucunda kendi ailesi ile arasında mevcut bulunan soy bağı ortadan kalkmayacaktır.  

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUGUN MİRAS HAKKI MADDE 500

Evlat edinme işlemleri tamamlanmadan önce evlat edinen kişi ölürse bu halde evlatlık olacak kişi ve alt soyu mirasçı olamayacaktır. Evlatlığın mirasçı olabilmesi ölüm anında miras bırakan ile aralarında hukuken geçerli bir evlatlık ilişkisinin kurulmasına bağlıdır. İşlemler tamamlanmadan miras bırakan öldüğü için işlemler tamamlanamamış ve haliyle evlatlık ilişkisi kurulamamış olacaktır. Bu nedenle de evlatlığın mirasçılığından bahsedilmesi mümkün değildir. Evlatlık ve alt soyu sadece evlat edinene mirasçı olabilirler. Eşlerden her ikisi de aynı kişiyi evlat edinmiş ise evlat edinilen bu durumda her iki eşin de mirasçısı olabilecektir. Evlatlığın evlat edinenin hısımlarına evlatlık ilişkisi sebebiyle mirasçı olmaları mümkün değildir. Evlat edinenin hısımları ise evlatlığın arasında kan bağı var ya da evlatlık mirasçı olarak atanmış ise bu halde evlatlık evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olabilecektir.   Evlatlık ile evlat edinen arasında tek yönlü bir mirasçılık ilişkisi mevcuttur. Evlatlık, evlat edinene mirasçı olabilir. Şayet evlatlık evlat edinenden önce ölürse bu durumda mirasçı evlatlığın altsoyudur. 

Evlat edinenin evlatlığa mirasçı olması mümkün değildir. Burada bahsedilen yasal ise yasal mirasçılık kapsamındadır.  Bu nedenle evlat edinenin evlatlığa mirasçı olarak atanmasına hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu ihtimalde evlat edinen evlatlığa mirasçı olabilecektir. Evlat edinene ölmeden önce başka birinden miras kalması halinde bu miras halefiyet ilkesi gereğince evlatlığa da geçecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir