Muris İle Mirasçı Ve Üçüncü Şahıs Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi

Muris İle Mirasçı Ve Üçüncü Şahıs Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi; Muris ‘in, Mirasını Mirasçısı olmayan kişiye devir muvafakat verme.

Mirastan Feragat Sözleşme Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi; Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak Miras Hakkından Vazgeçmesi sözleşmesi.