İçindekiler

Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, mevzuatta belirtilen sınırlamalara riayet etmek sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapar.

Müşteri Sırrı

Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar ve özenle saklarız. Müşterilerimizin hukuki ve ailevi sırlarının tamamı bizim için büyük önem arz etmektedir. Müşterilerimiz tarafından bize aktarılmış olan her bilgi sır saklama yükümlülüğümüz de gözetilerek profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulur. Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmazlar. Kurum ve müşteri sırlarını korur, rekabet avantajı sağlayan ve kuruma özel bilgileri kurum dışına çıkarmazlar.

Hizmet Kalitesi

Hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterir. Tüm müşterilere aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunar.

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına yanıt verecek bir sistem kurar ve bu hizmete ilişkin müşterilerini bilgilendirir. Müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikayetlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır. Yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacıyla Çalışanlarımızı bilgilendirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir