YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4965 K. 2003/8420 T. 9.6.2003

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Murisin bağışı ölümünden bir yıl öncesinden daha evvele aittir. Davacılar bağışın mahfuz hisse kaidelerini bertaraf etmek maksadıyla yapılan aşikâr temlik olduğunu kanıtlıyamamışlardır. Türk Kanunu Medenisinin 507/4. maddesi ( 4721 S. TMK. 565 ) koşulları oluşmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kakarın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 09.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir