İçindekiler

Türk Medeni Kanunu Madde-194’de aile konutunun tanımı yer almamaktadır. Ancak, madde gerekçesinde aile konutu; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, buna göre yaşantısına yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı alan olarak tanımlanmıştır. Doktrin ve Yargıtay içtihatlarında yer alan bir başka tanımda ise aile konutu; eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocuklarıyla birlikte eylemli olarak içinde yaşadıkları ortak konut olarak ifade edilmiştir.

Aile Konutu Ve Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması Nasıl Yapılır?

Tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulabilmesi için Tapu Sicili Tüzüğü Madde 57 uyarınca; konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan bir belge ile muhtarlıktan veya varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanının ibrazı ile Tapu Müdürlüğü’ne müracaatı gerekmektedir.

Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Aile konutu şerhinin mahiyeti ve tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulmasının hukuki sonuçları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.10.2006 tarihli, 2006/2-591E. ve 2006/624K. sayılı ilamında değerlendirilmiştir.

Aile Konutu Özgülemesinde Konutun Tapudaki Cinsi Önemli Midir?

Aile konutunun tapudaki cinsi önemli değildir. Önemli olan tapu kapsamında kalan yerde ortak ikamet edilen, aile konutu olarak kullanılan bir yerin olmasıdır. Aile konutu olan yerin tapu kaydındaki cinsi tarla, arsa ve çayır olması bu hakkın kullanılmasına engel değildir. Yargıtay uygulaması bu anlamda tapu kaydını yeterli görmekte olup tapudaki gayrimenkulün cinsini önemli bulmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir