Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi, ölen kişiden kalan malvarlığı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerler üzerinden alınan vergidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Nedir?

1.1.2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 290.000,00 ₺ için 1 10
Sonra gelen 700.000,00 ₺ için 3 15
Sonra gelen 1.500.000,00 ₺ için 5 20
Sonra gelen 2.700.000,00 ₺ için 7 25
Matrahın 5.190.000,00 ₺ ‘yi aşan bölümü için 10 30

Mirasın Ne Kadarı Vergiden Muaftır?

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125,00  (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557,00 )

Veraset ve İntikal Vergisini Hangi Vergi Dairesi Hesaplar?

Veraset ve İntikal Vergisi;

a) Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın yerleşim yerinin, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu yerleşim yeri yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son yerleşim yerinin bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son yerleşim yeri tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Kimler Veraset ve İntikal Vergisi Vermekle Yükümlüdür?

Veraseten veya karşılıksız bir tarzda mal iktisab eden şahıs belli şartların varlığı halinde veraset ve intikal vergisi vermekle yükümlü olur.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilmelidir?

a) Ölüm Türkiye’de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;

b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip den sekiz ay içinde;

c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde verilmelidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilmelidir?

Ölen kimsenin, diğer suretle yapılan intikallerde tasarrufu yapan şahsın yerleşim yerinin bulunduğu, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu, muris veya tasarrufu yapan şahsın bu yerleşim yeri yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son yerleşim yerinin bulunduğu vergi dairesine, muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son yerleşim yeri tesbit olunamamış ise Maliye Bakanlığı’na verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya hep birlikte verilmesi olanaklıdır.

Ölen Kişinin Bankada Kiralık Kasasının Olması Halinde Kasada Bulunan Eşyalar Nasıl Alınabilir?

Ölen kişinin bankada kiralık kasasının bulunması halinde ya açılacak bir tereke tespiti davası ile Sulh Hakimi kasayı açar ve içindekileri tespit eder ya da vergi dairesinin yetkili bir memuru hazır bulunmak şartıyla ve bu memur tarafından kasada bulunanların nitelikleri tespit edilerek ölenin mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri bu eşyaları teslim alırlar.

“Veraset ve İntikal Vergisi?” için 2 yorum

  • Annem ve babam 25 yıl önce vefaat etti ben onlar için 2 gün önce veraset ilamı çıkarttırdım üzerlerinde hiç bir mal varlığı yok şimdi veraset ve intikal vergisi beyannamesi için başvurmalımıyım ,bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim ,şimdiden teşekkür ediyorum

    • Merhabalar;
      Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.
      İletişime geçmeniz halinde size detaylı bir şekilde bilgi verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir