Anneyi Dövmek ve Hakaret Etmek Mirastan Çıkarma Sebebidir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/553 K. 2010/2901 T. 18.2.2010 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Annenin Sağlığında Dava Açmamış Olması Muvazaalı İşlemede Geçerlilik Sağlamaz

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/553 K. 2010/2901 T. 18.2.2010 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Alt Soyu Bulunmayan Miras Bırakanın Mirası Eşit Payla Anne ve Babasına Kalır

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7841 K. 2013/354 T. 23.1.2013 DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi […]